ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

บริการของเรา

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.labschools.net/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.sesao15.go.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259 
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.sahavicha.com/

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

19301
วันนี้วันนี้19
เมื่อวานเมื่อวาน23
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้121
เดือนนี้เดือนนี้277
ทั้งหมดทั้งหมด19301
3.80.85.76

ภาพกิจกรรม

2561-10
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี...
เปิด 315 ครั้ง
2018-08-02-16-00-15
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 107 ครั้ง
2018-07-29-08-53-53
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่...
เปิด 74 ครั้ง
10
วันที่28กรกฎาคม 2561 เวลา 07.50 น. อำเภอสุไหงปาดี...
เปิด 78 ครั้ง
2561-9
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตานำคณะครู...
เปิด 79 ครั้ง
2561-8
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายบุญชู ราชสุวรรณ ...
เปิด 117 ครั้ง
2561-7
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี...
เปิด 172 ครั้ง
2018-07-04-16-46-23
วันที่ 3 กรกฎาคม  2561 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผอ.รร.บ้านโคกตาได้ให้การต้อนรับ นางโสภา...
เปิด 82 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2018-04-14-07-45-31
      เรื่อง  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ย้อนรอย สุโขทัย รหัสวิชา            ส14102  รายวิชาประวัติศาสตร์...
เปิด 174 ครั้ง
2018-04-14-07-37-24
        เรื่อง   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือตรี               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...
เปิด 137 ครั้ง
pikul
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ...
เปิด 256 ครั้ง
kanitta
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ด้วยการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
เปิด 135 ครั้ง

facebook รร.บ้านโคกตา

ปฏิทินโรงเรียนบ้านโคกตา