ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

บริการของเรา

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.labschools.net/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.sesao15.go.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259 
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.sahavicha.com/

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

21673
วันนี้วันนี้9
เมื่อวานเมื่อวาน20
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้119
เดือนนี้เดือนนี้494
ทั้งหมดทั้งหมด21673
54.196.208.187

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียนบ้านโคกตา ปีการศึกษา 2561
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


- จำนวนบุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกตา

ลำดับที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
2
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
3
ข้าราชการครู (มีตัว) 36
4
ครูไปช่วยราขการ 1
5
ครูมาช่วยราชการ -
6
ลูกจ้างประจำ 2
7
พนักงานราชการ 8
8
ครูอัตราจ้าง 2
9
วิทยากรอิสลามรายชั่วโมง -
10
ลูกจ้างชั่วคาร(นักการภารโรง) -
11
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3
12
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1
13
นักการภารโรง SP2 -
14
ครูวิทย์-คณิต SP2 -
รวมทั้งสิ้น
57

 

- จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ

เพศ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิน
ห้อง
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ชาย
33 44 77 66 67 68 71 63 56 391 - - - - 468
หญิง
50 36 86 43 70 63 51 59 51 337 - - - - 423
รวม
83 80 163 109 137 131 122 122 107 728 - - - - 891
ห้อง
3 3 6 4 4 4 4 4 3 23 - - - - 29

 

 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561